Plukdag - Journée de cueillette

-

(FR ci-dessous)

Waar : Boomgaard Kwadeplas (Kwadeplasstraat 32 - 1640 Sint-Genesius-Rode) Organisatie : Natuurpunt met de gemeente

Kom de boomgaard ontdekken en geniet van de activiteiten

Leer meer over natuur bij de infostanden, maak een wandeling in en rond de boomgaard, pluk het fruit, kom iets drinken en eten in deze leuke sfeer. Voor de kinderen zijn er ook spelletjes. Wie appels heeft geplukt, krijgt als beloning appels of 3 liter appelsap in een pouch-up. Breng je eigen zak of mand mee om jouw appels mee naar huis te nemen. De gemeente zal het resterende sap gebruiken voor de gemeentelijke evenementen, het OCMW, enz.

Kom te voet of met de fiets, want er is geen parking voor auto’s bij de boomgaard. De parking van de begraafplaats kan je gebruiken (350 m te voet, via het pad Kwadelindekensweg). De Kwadeplasstraat zal afgesloten zijn. Enkel wie er woont en wie een afspraak heeft met fruitpers Pépipom kan er nog inrijden. Er is een fietsparking voorzien, fietsen kunnen vastgemaakt worden aan de dranghekkens.

Breng bij nat weer je laarzen mee!

Laat jouw fruit persen door Pépipom Tijdens de Plukdag zal de mobiele fruitpers Pépipom aanwezig zijn aan de Kwadeplashoeve. In de namiddag is de pers beschikbaar voor wie fruit van eigen bomen wil laten persen. Inschrijving is verplicht op www.pepipom.be. Enkel wie een afspraak heeft met Pépipom kan met de auto tot aan de fruitpers rijden. -----------------------------------------------------

FR :

Où : Verger Kwadeplas (Rue Kwadeplas 32 - 1640 Rhode-Saint-Genèse)

Organisation : Natuurpunt avec la commune

Venez découvrir le verger et profiter des activités Apprenez plus sur la nature aux stands d'information, promenez-vous dans et autour du verger, cueillez les fruits, venez prendre un verre et un repas dans cette atmosphère amusante. Il y a aussi des jeux pour les enfants. Tous ceux qui ont ramassé des pommes seront récompensés par des pommes ou 3 litres de jus de pomme dans une pochette. Apportez votre propre sac ou panier pour ramener vos pommes à la maison. La commune utilisera le jus restant pour les événements communaux, le CPAS, etc.

Venez à pied ou à vélo, car il n'y a pas de parking pour les voitures au verger. Vous pouvez utiliser le parking du cimetière (350 m à pied, via le sentier chemin Kwadelindekens). La rue Kwadeplas sera fermée. Seuls ceux qui y habitent et qui ont un rendez-vous avec le pressoir à fruits Pépipom peuvent y accéder. Il y a un parking à vélos, les vélos peuvent être attachés aux barrières.

Apportez vos bottes en cas de temps humide !

Faites presser vos fruits par Pépipom Pendant la Journée de cueillette, la presse à fruits mobile Pépipom sera présente à la ferme Kwadeplas. Dans l'après-midi, la presse sera disponible pour tous ceux qui souhaitent faire presser les fruits de leurs propres arbres. L'inscription est obligatoire à l'adresse www.pepipom.be. Seuls ceux qui ont un rendez-vous avec Pépipom peuvent se rendre en voiture jusqu'au pressoir à fruits.

Plukdag - Journée de cueillette