TOMORRODE CAFE "Geschiedenis van Rode / Histoire de Rhode"

-

SUITE avec l'auteur du livre sur l'histoire de Rhode.

VERVOLG met de auteur van het boek over de geschiedenis van Rode

RDV à 14h45 à l'angle de la rue du Dragon et de l'Avenue Ste Anne

Au programme : les étangs, chemin des Moines, avenue du Nouveau Rhode

Après la balade, une petite collation vous est proposée à la ferme de Lansrode, en extérieur, afin de poursuivre les échanges.

Ontmoeting om 14u45 op de hoek van de Dragonderstraat en de Sintannalaan

Op het programma : de vijvers, Monnikenweg, Nieuw-Rodelaan

Na de wandeling wordt u een kleine snack en drank aangeboden in de Lansrodehoeve, buiten, om de uitwisselingen voort te zetten.