Agenda

December 2023

Repair Café

Leer samen herstellen in plaats van weggooien!

Apprendre à réparer ensemble plutôt que de jeter !

Venez avec vos objets qui ne fonctionnent plus, nous ferons le maximum pour les réparer. En général les ateliers suivants sont ouverts : électronique, couture, bois & jouets, aiguisage, réparation de bijoux de fantaisie,...

!!! nouvelle adresse : 2, Chaussée de la Grande Espinette, juste à gauche de l'église de De Hoek !

---

Kom met je voorwerpen die niet meer werken, wij zullen ons best doen om ze te herstellen. Over het algemeen zijn de volgende workshops open: elektronica, naaiwerk, hout & speelgoed, slijpen, reparatie van fantasiejuwelen,...

!!! nieuw adres : 2, Grote Hutsesteenweg, juist links van de kerk van De Hoek !

Januari 2024

Repair Café

Leer samen herstellen in plaats van weggooien!

Apprendre à réparer ensemble plutôt que de jeter !

Venez avec vos objets qui ne fonctionnent plus, nous ferons le maximum pour les réparer. En général les ateliers suivants sont ouverts : électronique, couture, bois & jouets, aiguisage, réparation de bijoux de fantaisie,...

Adresse : 2, Chaussée de la Grande Espinette, juste à gauche de l'église de De Hoek !

---

Kom met je voorwerpen die niet meer werken, wij zullen ons best doen om ze te herstellen. Over het algemeen zijn de volgende workshops open: elektronica, naaiwerk, hout & speelgoed, slijpen, reparatie van fantasiejuwelen,...

Adres : 2, Grote Hutsesteenweg, juist links van de kerk van De Hoek !

Tomorrode Café: de Kunst van de ontmoeting / l'Art de la Rencontre

@ Verger/Boomgaard, 8 avenue des Myosotis/Vergeet-mij-nietjeslaan

"L'art de la rencontre ", autour de Peggy Noordhoff-Snoeck, une Rhodienne formée en ProDAS (Programme de Développement Affectif et Social) et formatrice elle-même pour enseignants et animateurs.

Elle anime des cercles de paroles dans des écoles à population difficile, dans des homes de personnes âgées, par exemple.

Elle viendra partager son expérience avec les participants

-

" De Kunst van de ontmoeting ", met Peggy Noordhoff-Snoeck, een Rhodense vrouw opgeleid in ProDAS (Programme de Développement Affectif et Social) en zelf een trainer voor leraren en begeleiders.


Ze leidt bijvoorbeeld praatcirkels op scholen met een moeilijke populatie en in bejaardentehuizen.


Zij zal haar ervaring delen met de deelnemers.

Februari 2024

Repair Café

Leer samen herstellen in plaats van weggooien!

Apprendre à réparer ensemble plutôt que de jeter !

Venez avec vos objets qui ne fonctionnent plus, nous ferons le maximum pour les réparer. En général les ateliers suivants sont ouverts : électronique, couture, bois & jouets, aiguisage, réparation de bijoux de fantaisie,...

Adresse : 2, Chaussée de la Grande Espinette, juste à gauche de l'église de De Hoek !

---

Kom met je voorwerpen die niet meer werken, wij zullen ons best doen om ze te herstellen. Over het algemeen zijn de volgende workshops open: elektronica, naaiwerk, hout & speelgoed, slijpen, reparatie van fantasiejuwelen,...

Adres : 2, Grote Hutsesteenweg, juist links van de kerk van De Hoek !

Lentezangwandeling in het Zoniënwoud

Vertrek : aan Middenhut

Begeleiders: René en Philippe.

Het wordt een stap- en stop-wandeling naar het midden van het bos, om onze voorjaarszangers te bewonderen.

Maart 2024

Repair Café + Bourse aux plantes / + Plantenbeurs !!!

Leer samen herstellen in plaats van weggooien!

Apprendre à réparer ensemble plutôt que de jeter !

Venez avec vos objets qui ne fonctionnent plus, nous ferons le maximum pour les réparer. En général les ateliers suivants sont ouverts : électronique, couture, bois & jouets, aiguisage, réparation de bijoux de fantaisie,...

Adresse : 2, Chaussée de la Grande Espinette, juste à gauche de l'église de De Hoek !

---

Kom met je voorwerpen die niet meer werken, wij zullen ons best doen om ze te herstellen. Over het algemeen zijn de volgende workshops open: elektronica, naaiwerk, hout & speelgoed, slijpen, reparatie van fantasiejuwelen,...

Adres : 2, Grote Hutsesteenweg, juist links van de kerk van De Hoek !