Economisch, ethische en solidaire financiering

De ethische en solidaire kring rond economie en financiën is een thematische groep die projecten wil initiëren rond een nieuwe opvatting van de economie namelijk LETS, lokaal geld, ethische en solidaire investeringen, etc.

Als u meer informatie wil, kan u contact opnemen met :